Every dog deserves a good home               
 

Giardia

 

Diarree bij de hond

 Een hond heeft normaal 1 of 2 keer per dag goedgevormde ontlasting. Als er (water)dunne, vla-achtige of brijige ontlasting, in plaats van goed gevormde ontlasting, ontstaat spreek je van diarree.

De meest voorkomende oorzaken van diarree bij de hond:

  • voerverandering of een niet goed verteerbaar voer
  • viraal: coronavirus, parvovirus
  • spoelwormen
  • flagellaten zoals giardia
  • voedingsallergie of voedselovergevoeligheid


Diarree bij de hond door Giardia

 Een oorzaak die vaak over het hoofd gezien wordt, is diarree ten gevolge van Giardia. Giardia is een flagellaat (= een protozoaire parasiet) en bestaat uit een eencellig organisme, dat voorkomt in diverse ontwikkelingsstadia. Giardia is de meest voorkomende maag-darmparasiet bij honden. Ongeveer 10-20% van de diarree bij honden wordt veroorzaakt door giardia, bij dierenpensions en kennels kan dit oplopen tot 100%. Ook bij jonge honden met diarree, die uit het buitenland geïmporteerd of meegenomen worden zien we vaak een giardia besmetting.

Giardia is een Zoönose, het is dus ook voor mensen besmettelijk!

Overdracht vindt plaats via de faecale-orale weg. Dit houdt in dat het dier de cysten uitpoept en dat een ander dier of mens zich hiermee via de opname via de mond besmet. Slechts 10 cysten zijn nodig om een infectie bij een nieuwe gastheer aan te laten slaan. Er worden bij een infectie tot wel 100.000 cysten per gram ontlasting uitgescheiden!

Welke honden zijn vatbaar voor Giardia

Vaak verlopen Giardia infecties, bij gezonde dieren, zonder symptomen maar scheiden ze wel periodiek de besmettelijke cysten uit. Echter bij honden met minder weerstand komt het wel tot ziekte verschijnselen. Vooral honden die in een asiel of pension verblijven kunnen gemakkelijk met Giardia besmet raken. Jonge honden en honden met een verminderde weerstand, bv door ziekte of stress, kunnen diarree door giardia oplopen.

Langdurige diarree

Als een diarree chronisch is geworden, dit betekent dat de diarree meerdere weken tot zelfs maanden aanwezig is, denk dan aan Giardia! Denk vooral aan Giardia als u hond steeds terugkerende diarree heeft en u uw hond behandeld heeft met medicijnen en aangepast voer en er geen enkele verbetering optreedt.

De cyclus van Giardia 

Giardia komt voor in 2 vormen:

  1. Het parasietenstadium = trofozoiet. Toont zich als een zeer klein meercellig zweepdiertje, die alleen met een microscoop met grote vergroting te zien is. Vermeerdering vindt plaats door tweedeling en daarom kan de vermeerdering explosief gaan. Uit iedere trofozoziet ontstaat een cyste.
  2. Cyste of ook wel oocyste genoemd. Dit is het zeer infectieuze stadium. Na uitscheiding in de ontlasting is de cyste onder koele en vochtige omstandigheden nog weken- tot zelfs maandenlang besmettelijk.

De incubatietijd, tijd tussen opname en het ontstaan van ziekteverschijnselen, bedraagt 5-16 dagen. De uitscheiding van de besmettelijke cysten begint 7 dagen na opname. En vindt gedurende 4-5 weken met tussenpozen plaats. Deze besmettelijke periode kan veel langer duren als het dier zich herbesmet.


Diagnose

Diagnose met een microscoop

Vroeger moesten de trofozieten in hele verse ontlasting met een microscoop aangetoond worden. Ze gaan echter snel dood buiten de kat en dan zie je ze niet meer bewegen. De cysten kunnen ook met een microscoop worden aangetoond in de ontlasting, echter deze worden met tussenpozen uitgescheiden. Het kan dus zijn dat je de ziekte niet kan aantonen terwijl hij er wel is.

Diagnose met een snaptest

Door de direct uitvoerbare giardia test aantonen of er giardia aanwezig is of niet. De test is veel betrouwbaarder en gevoeliger dan de microscopische manier. Er wordt met behulp van een giardia snaptest antigenen, kleine stukjes, aangetoond. Hiermee kunnen dus zowel levende als dode of uiteen gevallen trofozoieten of cysten aangetoond worden!
Met de Idexx Giardia Snaptest kun je eenvoudig een snel een betrouwbare diagnose stellen. De test neemt DNA deeltjes van Giardia weer, je hoeft ze dus niet levend aan te tonen. Dit is van belang omdat de Giardia snel dood gaat als ze buiten het lichaam komen.

Negatieve uitslag 

Positieve uitslag (rode pijl wijst Giardia stip aan)Behandeling bij diarree ten gevolge van Giardia

Als therapie kan er metronidazol (Metrazol) of Panacur (Panacur) gegeven worden. Er zijn Giardiastammen die niet gevoelig zijn voor metronidazol en wel voor fenbendazol en andersom.

Pas op voor herbesmetting!

De hond kan zichzelf herbesmetten met oocysten van de giardia die in de vacht terecht zijn gekomen. Dit kan gebeuren als de diarree (met daarin de oocysten) aan de vacht blijft plakken. De hond likt zich en op die manier herbesmet de hond zich! Wij adviseren om uw gehele hond op de 3e en de 5e dag na het begin van de behandeling te wassen om dit te voorkomen. Indien u poep aan de haren ziet was dit gelijk weg. Alle dieren in het gezin moeten behandeld worden!

Daarbij is een goede hygiëne heel belangrijk. Was als eigenaar je handen na contact met je hond. Reinig en desinfecteer de omgeving waar je dier leeft, dit is belangrijk om herbesmetting te voorkomen.

Soms houdt de diarree aan!

Soms blijft de diarree doorgaan ondanks dat de Giardia effectief bestreden is. Het komt voor dat bij honden de behandeling goed gewerkt heeft, de Giardia controle snaptest negatief was - hetgeen inhoudt dat de behandeling gewerkt heeft – en de diarree toch aanhield. Dan behandelen we de diarree met hypoallergeen eten en verterings verbeterende enzymen (pancrex)

Denk bij jonge honden (uit het buitenland) met aanhoudende diarree aan Giardia!

Bij twijfel of klachten altijd contact opnemen met de dierenarts.

Deze informatie is beschikbaar via Animal Foundation Platform op de website:  www.animalfoundationplatform.nl

E-mailen
Map